Skoči na glavno vsebino
SL EN DE

Hišni red

Športno dvorano je dovoljeno uporabljati za vse vrste drsalnih športov in javnih prireditev ob upoštevanju hišnega reda:

 1. Vadbene skupine in moštva mora spremljati odgovorni trener ali vodja vadbe. Po koncu vadbe oz. dejavnosti je treba takoj izprazniti ledeno površino, garderobe pa v roku 30 minut od zaključka termina.
 2. Vstop na rekreacijsko drsanje je dovoljen le ob predložitvi veljavne vstopnice za en obisk, letne abonentske karte ali kartice športnega društva. Upravljavec ob prodaji vstopnice ne prevzema nobene škode, niti materialne, niti telesne. Zloraba vstopnic ni dovoljena oziroma se kaznuje z odstranitvijo iz dvorane, ki jo odredi osebje. Osebje dvorane sme kadarkoli preveriti vstopnice in v primeru nepredložitve vstopnice izterjati znesek v višini vstopnice za en obisk.
 3. Uporabnikom dvorane je za rekreacijsko drsanje na voljo ledena površina in prostori za nameščanje drsalk ter preoblačenje. Otroke do starosti 10 let sme v prostor za nameščanje drsalk pospremiti ena odrasla oseba, vendar mora med čakanjem na otroka uporabljati samo prostore za preoblačenje.
 4. Velikost dodeljene ledene površine določi osebje dvorane. Osebje dvorane ima pravico pripravljati led v primerih, ko je to potrebno.
 5. Med čiščenjem in pripravo ledene ploskve je zadrževanje na ledeni ploskvi strogo prepovedano.
 6. Vsi uporabniki so odgovorni za nesreče tudi do tretjih oseb, pa tudi za povzročene poškodbe v dvorani. V izogib nesrečam je med rekreacijskim drsanjem prepovedano naslednje:
  • vstop na ledeno površino brez drsalk,
  • pretirano hitro drsanje, drsanje v verigah ali kačah med urami javnega drsanja,
  • drsanje v nasprotni smeri od tiste, ki jo uporablja večina drsalcev, oz. jo določi upravljavec,
  • sedenje na ograjah,
  • metanje sneženih kep,
  • kajenje na ledeni površini in v dvorani,
  • vnašanje in pitje alkoholnih pijač v dvorani,
  • vodenje živali v dvorano in na ledeno površino,
  • namerno poškodovanje ledene površine,
  • zadrževanje na ledeni površini med čiščenjem ledu,
  • uporaba hokejskih palic,
  • vse vrste nevarnih iger.
 7. Osebje dvorane kaznuje ugotovljene kršitve hišnega reda o uporabi ledene dvorane z odstranitvijo iz dvorane. V primeru ponavljajočih se in hudih kršitev upravljavec izreče dolgoročno prepoved vstopa v dvorano
 8. Prizadeti lahko pri upravljavcu vložijo pritožbo zoper disciplinske ukrepe osebja.