DISCO NA (B)LEDU VSAK PETEK OB 21.30 URI

Vabljeni na rekreacijsko drsanje ob zvokih disco glasbe vsak petek od 21.30 do 23. ure!


Arhiv »